Vintervägsunderhåll

Vintervägsunderhåll på samfällighetens vägar utförs av Marions Sköna Trädgård AB.

Vi följer riktlinjer av trafikverket om vinterväghållningen på enskilda vägar, dvs våra vägar plogas om snötjockleken är ca 8 cm samt att snön är laggt som vallar utanför vägkanter. Tyvärr kan vinterväghållaren inte tar hänsyn till alla infarter, så det kan hända särskild vid större snömängder att era infarter blir igenplogade.

Våran vinterväghållare avgör behovet av plogning och sandning själv; extra plogning och sandning kan bara beställas från styrelsens vägansvarig samt ordförande. Om ni anser att extra plogning eller sandning behövs, hör gärna av er till styrelsen. Vi ordna detta.

Nyvarande avtalet med Marions Sköna Trädgård AB gäller till 2021 och innehåller följande punkter:

  • Samfälligheten betala en uppstartskostnad av 100 SEK/fastighet per säsong
  • Timkostnad vardagar 06:00 – 18:00 är 750 SEK/timme (ex moms)
  • Timkostnad övrig tid är 950 SEK/timme (ex moms)
  • Endast faktiska tid på våra vägar debiteras (tex ingen framkörningsavtift)
  • Ordinarie snöröjning och halkbekämpning utförs i möjligaste mån vardagar mellan 06:00 och 18:00
  • Halkbekämpning utförs med sandningsgrus med en maximal saltinblandning om 3%.
Annons