Vattenföreningen

Föreningen Näshagens sommarvatten

Föreningen Näshagens sommarvatten bildades på initiativ av Signe Olsson, dåvarande styrelseledamot i Näshagens sportstugeförening, och samma år anlades sommarvattenanläggningen med pumphus och ett första ledningsnät. Vattnet togs, liksom idag, från Lejondalssjön och pumpades till de anslutna tomterna via ett huvudledningsnät av polyetenrör som förlades i områdets vägdiken. Från början var bara 22 tomter anslutna till anläggningen. Idag är merparten av fastigheterna anslutna.

Protokoll årsmöte sommarvattenföreningen 2022

Annons