Trivselkassan

Vad är trivselkassan?

För många år sedan samlade de boende i området in pengar för att finansiera ett gemensamt midsommarfirande. Dessa pengar har övergått till Trivselkassan, en ideéll förening, och huvuduppgiften är fortfarande midsommarfirandet.

Midsommarfirandet arrangeras av oss som bor här. Vi är uppdelade i grupper och vart åttonde år är man med och arrangerar.

DSC00902

 

Trivselkassan har årsmöte på samma dag som Samfällighetföreningens årsstämma.

Motioner lämnas till

Mona Max, Drängvägen 10, Bro,
0708-95 15 27

e-post: monavjohansson@hotmail.se

Arrangörer av Midsommarfirandet 2017:

TÖ 4:20 – 4:28

TÖ 4:29 – 4:32

TK 10:38 – 10:44

J 1:12 – 1:19

Arrangörer av Midsommarfirandet 2018:

TÖ 4:33 – 4:36

J 1:20 – 1:24

TK 10:45-10:49

TK 16:1 – 16:3

Arrangörer av Midsommarfirandet de kommande åren:

Turordning för anordnande av midsommarfirande i Långvreten och Näshagen

Annonser