Trivselkassan

Vad är trivselkassan?

För många år sedan samlade de boende i området in pengar för att finansiera ett gemensamt midsommarfirande. Dessa pengar har övergått till Trivselkassan, en ideéll förening, och huvuduppgiften är fortfarande midsommarfirandet.

Midsommarfirandet arrangeras av oss som bor här. Vi är uppdelade i grupper och vart åttonde år är man med och arrangerar.

DSC00902

 

Trivselkassan har årsmöte på samma dag som Samfällighetföreningens årsstämma.

Motioner lämnas till

Mona Max, Albäcksgatan 1A, 852 35 Sundsvall
0702281554

e-post: max.mona10@gmail.com

Arrangörer av Midsommarfirandet 2019:

Näshagen: J 1:12 – J 1:19

Långvreten: J 6:1

Långvreten: TK 10:2 – 10:10 9

Arrangörer av Midsommarfirandet 2020:

Näshagen: J 1:25 – 1:29
Näshagen: J 1:40 – 1:46
Långvreten TK 10:50 – 10:58

Arrangörer av Midsommarfirandet de kommande åren:

Turordning för anordnande av midsommarfirande i Långvreten och Näshagen

Annons