Styrelse

IMG_9737.JPG

Ordförande / ansvarig för hemsidan

Lars Bräutigam

070-7591481

lars.braeutigam@ki.se

V ordförande / ansvarig för grönområden

Benny Boshag

070-643 14 22

bennyboshag@hotmail.com

Sekreterare

Alexandra Nordin

070-697 39 59

sandranordinpr@gmail.com

Kassör

Bengt Janson

070-749 48 45

bengt.jansson@bonus.se

Ansvarig för vägar

Tony Barkerud

073-5445145

ynot67@live.se

 Suppleanter

Ansvarig för badplats/stranden

Anders Brännström

073-342 10 22

brempa71@hotmail.com

Ansvarig för badplats/toalett

Barbro Gernandt

070-576 63 64

barbro.gernandt@hotmail.com

Revisorer

Bo Alm,

Eriks Alms väg 7,

072-720 37 80

Gun Eriksson

Bondmoransväg 31

070-514 49 16

Valberedning

Klas Röhr (sammankallande)

Angela Corvera Röhr

Anki Järnberg

Annonser