Sommarvägsunderhåll

Inledning

Långvreten-Näshagens samfällighet har drygt 10 km väg, varav runt 2 km asfaltväg.

Underhåll av samfällighetens grus och asfaltvägar är kanske vår dyraste och mest tidskrävande uppgift. Alla våra väga har anlagts mer an 50 år sedan när Långvreten och Näshagen var fortfarande ett rent Sommarstugsområde med väldigt lite trafik. Idag har vi mer än 60 % året runt boende och detta medför en ökat slitage på våra vägar. Särskild Stora Näshagenvägen är drabbad eftersom själva vägunderlaget är inte dimensionerad för dagens belastning. Samfälligheten har inte råd med att bygga ett nytt vägnät, vi måste underhålla våra vägar så gott det går och kanske också står ut med den ena eller andra potthål.

Återkommande vägunderhåll

Samfälligheten följer alltid rekommendationen av Trafikverket och REV för underhåll av grus och asfalt vägar. Underhåll inkluderar följande:

  • Hyvling på våren och på hösten
  • Dammbindning på våren
  • Slyröjning och gräsklippning i diken i sommaren

 

mer info följer

Annons