Samfällighetens historia

Historia

Sixten Thorén – vår områdesforskare 

Sixten var under många år en förgrundsfigur i samfällighetens arbete och  hade ofta styrelseuppdrag, både i Samfälligheten och Sommarvattenföreningen i Näshagen. Han hade många minnen som han gärna delade med sig av. Han intervjuade andra som var med under den tid då det börjades byggas sommarstugor i Näshagen och Långvreten.

Med Sixtens godkännande fick vi presentera det material som han under åren skrapat ihop och skrivit ner. Ett stort tack till Sixten!

Ur Sixtens historia

”Jönsson hade en äldre traktor och med den drog han, när det började uppträda gropar i vägarna, en stenbelastad vägskrapa. Han var då visserligen liksom alla väghållare beroende av att det hade regnat när han skulle jämna vägen, men han fanns ju alltid tillgänglig inom området, och kunde därmed hålla vägarna tillfredsställande släta. Trots detta och den låga vägavgiften hände det emellanåt att en del stugägare klagade på väghållningen. Inför midsommarhelgen började vägarna att damma besvärande varför vägnätet saltades de sista åren.”

Läs mer här!

Annons