Om LNSF

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter och 2 revisorer. Styrelsens sammansättning, se under fliken styrelse  eller våra anslagstavlor.

Årsmöte hålls varje år i maj, där avgiften för kommande år beslutas. Avgiften skall vara betald senast den 30 juni till PG 29 14 69-5.

Har man något som man vill skall ändras eller har nya idéer, lämnar man en motion till styrelsen före den 15 mars, så behandlas motionen på kommande årsmöte.

Vi har den stora fördelen att ha en egen badplats, med bryggor och flotte. Nere vid sjön ligger även vår festplats med dansbana under tak.

Varje midsommar ordnar vi boende enligt särskild lista midsommarfest med dans runt midsommarstången på eftermiddagen och dans till levande musik på kvällen. Mer information om det hittar du under fliken trivselkassan.

Bor man i Långvreten-Näshagen har ni möjlighet att söka färdtillstånd hos försvarsmakten, för att köra över övniningsfälltet. Boende som bor i området permanent, söker tillstånd för hela året. Boende som är fritidsboende söker för tiden 1 maj-30 september.

 Med dessa rader önskar styrelsen alla varmt välkomna till Långvreten-Näshagens samfällighet.

Historia

Sixten Thorén – vår områdesforskare 

Sixten var under många år en förgrundsfigur i samfällighetens arbete och  hade ofta styrelseuppdrag, både i Samfälligheten och Sommarvattenföreningen i Näshagen. Han hade många minnen som han gärna delade med sig av. Han intervjuade andra som var med under den tid då det börjades byggas sommarstugor i Näshagen och Långvreten.

Med Sixtens godkännande fick vi presentera det material som han under åren skrapat ihop och skrivit ner. Ett stort tack till Sixten!

Ur Sixtens historia

”Jönsson hade en äldre traktor och med den drog han, när det började uppträda gropar i vägarna, en stenbelastad vägskrapa. Han var då visserligen liksom alla väghållare beroende av att det hade regnat när han skulle jämna vägen, men han fanns ju alltid tillgänglig inom området, och kunde därmed hålla vägarna tillfredsställande släta. Trots detta och den låga vägavgiften hände det emellanåt att en del stugägare klagade på väghållningen. Inför midsommarhelgen började vägarna att damma besvärande varför vägnätet saltades de sista åren.”

Läs mer här!

Annonser