Ledamöter

Ordförande samt ansvarig för hemsidan

Lars Bräutigam

070-7591481

lars.braeutigam@ki.se

V ordförande samt ansvarig för vägar o grönområden

Benny Boshag

070-643 14 22

bennyboshag@hotmail.com

Sekreterare

Barbro Gernandt

070-576 63 64

barbro.gernandt@hotmail.com

Kassör

Gun Eriksson

070-514 49 16

gun.h.eriksson@gmail.com

Ledamot/Kassörhjälp

Birgitta Hagström

070-7938777

m.birgitta.larsson@gmail.com

Suppleanter

Anders Brännström

073-342 10 22

brempa71@hotmail.com

Hans Magnusson

070-169 64 14

stretorius@live.se

Pga personliga skäl kan Luis de Castro inte medverkar i styrelsen fast han är valt av årsstämman. Vänligen kontakta Luis för mer info. 

Revisorer

Bo Alm,

Eriks Alms väg 7

072-720 37 80

bosse.ahlm@gmail.com

Hans Ivarsson

Valberednings sammankallande

Bengt Jansson