Ledamöter

Ordförande

Susanne Bornestrand

073-086 11 02

s.bornestrand@gmail.com

V ordförande samt ansvarig för vägar o grönområden

Benny Boshag

070-643 14 22

bennyboshag@hotmail.com

Sekreterare

Barbro Gernandt

070-576 63 64

barbro.gernandt@hotmail.com

Kassör

Birgitta Hagström

070-7938777

m.birgitta.larsson@gmail.com

Ledamot

Anders Brännström

073-342 10 22

brempa71@hotmail.com

Suppleanter

Nathalie Randensten

Ann-Charlott Andersson

Gun Eriksson

Revisorer

Bengt Jansson

Berit Carow

Valberednings sammankallande

Annons