Handlingar

Stadgar och anläggningsbeslut samfälligheten

Stadgar och anläggningsbeslut LNSF

Underhållsplan för våra vägar

Årsstämman 2018 antåg en lånfristig underhållsplan för våra vägar. Underhållsplanen hittar ni här.

Handlingar till LNSF årsmöten

Årsmöte 2022

Kallelse och handlingar 2022

      Protokoll årsmöte 2022

Årsmöte 2021

Kallelse och handlingar till årsmötet 2021

Protokoll årsmöte 2021

Årsmöte 2020

Kallelse och alla handlingar till årsmsöte 2020

      Protokoll årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Kallelse och alla handlingar till LNSF årsmöte 2019

Kallelse och alla handlingar till trivselkassan årsmöte 2019

       Protokoll årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Kallelse och alla handlingar till årsmöte 2018

Protokoll årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Kallelse och alla handlingar till årsmöte 2017

Protokoll årsmöte 2017

Årsmöte 2016

Kallelse och alla handlingar till årsmöte 2016

Protokoll årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Kallelse och alla handlingar till årsmöte 2015

Protokoll årsmöte 2015

Årsmöte 2014

Kallelse och alla handlingar till årsmöte 2014

Protokoll årsmöte 2014

Arkiv Trivselkassans årsmöten

Årsmöte 2018

Balansräkning

Verksamhetsberättelse 2018

Årsmöte 2017

Balansräkning

Verksamhetsberättelse 2017

Årsmöte 2014

Handlingar till årsmöte trivselkassan 2014

Protokoll årsmöte trivselkassan 2014

Årsmöte 2013

Handlingar till årsmöte trivselkassan 2013

Protokoll årsmöte trivselkassan 2013

Annons