Arbetsgrupper

Här sammlas all information från arbetsgruppen om Jehanders bergtäkt samt den planerade kraftledningen

Bygg- och miljönämnden i Upplands Bro har lämnat in denna överklagan till Högsta Domstolen.

Domslutet från Nacka tingsrätt gällande den planerade utbyggnaden av Jehanders

Flygblad från arbetsgruppen om kraftledningen

Brevmall för att sicka in synpunkter till Jehanders / Structor

Information från arbetsgruppen, 13 april

Flygblad från arbetsgruppen, 1 maj

Flygblad från arbetsgruppen n 4

Flygblad från arbetsgruppen n 5

Nitro Consult mäter vibrationer från Jehanders

Från och med vecka 17 kommer Nitro Consult vistas i Näshagen för att inhämta information om miljöpåverkan från vibrationer och luftstödvåg.

De kommer åker runt med en vit Volvo med ”Nitro Consult” på sidan för att titta på befindlig bebyggelse, anteckna och tar fotografier. De kommer inte att går in på enskilda tomter.

Infolapp för nedladdning

Samråd för Jehanders befintliga och utökade täktverksamhet

Jehanders har ansökt om att utöka täktverksamhet samt bygga ett asfaltverk. Styrelsen fick möjlighet att deltar is samråd angående miljöfrågor och yttra sig för alla samfällighetens medlemmar.

Alla medlemmar i LNSF är varmt välkommen att skicker förslag som ska ingår i samråden till styrelseordföranden, helst via email. De måste komma in senast 1 maj. Sen sammanställa styrelsen ett samrådsdokument för milijökontoret i Upplands-Bro. Detta dokument kommer också publiceras här på hemsidan.

Här hittar ni inbjudan till samråd samt en länk till samrådsunderlag

Annons