Aktuellt

Publicerat 2020-03-22

Årsmöte 16 maj inställt

Styrelsen har i samråd med våra revisorer bestämmt att ställa in årsmötet pga den rådande situationen. Detta innebär följande:

  • styrelsen skickar ut årsberättelsen och årsredovisningen för 2019/2020 vecka 16
  • styrelsen skickar ut en ”handbok” för samfälligheten med sammlat information runt om våran samfällighet vecka 16
  • styrelsen planera årsmötet lördag den 13 juni på dansbanan. Detta datum är dock inte fastspikat och beror hur smittoläget kommer ser ut i juni
  • styrelsen skickar ut kallelsen till årsmötet 3 veckor innan

 

Publicerat 2020-03-22

Lagning av potthål

Styrelsen har beställt lagning av potthål på Stora Näshagenvägen. NCC planera att utföra fyllning av de största tjälskador vecka 13. Detta kan dock ändras pga smittoläget.

Publicerat 2019-11-03

Planering för nytt asfaltverk i Jehanders grustäkt

Ett nytt asfaltverk i Jehanders grustäkt är planerad och kommunen har skickat ut brev om ”grannhörande” till några boende i LNSF.

Dock fick bara ett fåtal av berörda brev och brevet saknades relevant information.

Du som bor i Näshagen, hör gärna av dig till kommunen om asfaltverket och begär ut mer information. Kicka också gärna in i de lokala grupper i Facebook för mer information.

Publicerat 2019-09-23

Ny vinterväghållare är upphandlat

Avtalet med våran vinterväghållare löpte ut i år och styrelsen fick besked i Juli att entreprenören vill inte förlänga avtalet.

De senaste veckorna har styrelsen jobbat intensivt med att hitta en ny vinterväghållare. Som tidigare gick våran samfällighet ihop med samfälligheter Lövsta, Jädra-Fredhäll, Stentorp, Mariedal och Harstigen för att får bästa möjliga avtalet.

Nu är avtalet klart och en ny entreprenör för vintervägunderhåll upphandlat. Marjons Sköna Trädgård AB kommer att ploga och sanda våra vägar 2019-2021.

De närmaste dagarna uppdatera styrelsen hemsidan med detaljerna om avtalet.