Aktuellt

 

Årsmötet 2023

När: 2023-05-20 kl 10:00 vid dansbanan vid sjön.

Motioner som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 Mars 2023

                           

 

 

Vattenprover

Styrelsen har tagit vattenprover från samtliga utav Långvreten-Näshagens vattenpumpar. Tjänligt vatten i samtliga

 

Protokoll från sommarvattenföreningens årsmöte hittar ni här. 

 

Midsommarmöte den 28 maj kl. 10.00 vid dansbanan i Näshagen

Affisch  

Publicerad 2021-05-19

Valberedningens förslag för 2022-2023

valberedning

Publicerad 2021-04-13

Midsomarfirande 2022

Trivselkassans styrelse lämnar över till årsstämman att besluta om det ska anordnas något gemensamt midsommarfirande vid dansbanan i Näshagen 2022.

 

Publicerad 2021-03-01

Sista dag för att lämna in motion: 15 mars

Den 15 mars är sista dagen för att lämna in en motion till årsstämman 2022.

Skicka motionen till lars.f.brautigam@gmail.com eller till Lars Bräutigam, Jädravägen 19, 19792 Bro

Publicerad 2021-12-29

Information angående vinterväghållning

Vintern har anlänt och våran vinterväghållare ploga och sanda efter behov.

Styrelsen vill påpeka att på samfällighetens vägar gäller samma regler som på kommunaler vägar:

Fastighets­ägaren ansvarar för att röja vid den egna fastig­heten.

Vid frågor kontakta gärna styrelsen. 

Publicerad 2021-10-25

Sommarvatten avstängt

Sommarvatten har stängts av pga läcka. Sommarvatten kommer att sättas på sista April 2022.

 
Publicerad 2021-06-09

Översvämning Pigvägen/Soldat Hustruns väg

Styrelsen är medveten om översvämning och dålig avrinning på Pigvägen/Soldathustruns väg. Kabelanvisning, som är en förutsättning för att kunna dika, är beställt. Så snart Fiber och Elkablar är utmarkerade så kommer en entreprenör att dika och lägga en trumma. 

 
Publicerad 2021-06-02

Hyvling av grusvägar försenad

Vi har tyvärr inte fått tag på en väghyvel än, vi jobbar dock hårt för att hitta en lösning för hyvling samt dammbindning. Alla samfälligheter i området har samma problem. 

 
Publicerad 2021-05-14

Midsommarfirandet inställt

pga den rådande situationen är midsommarfirandet inställt i år.

 

 
 
Publicerad 2021-04-06

Årsmöte lördag 19 juni

pga den rådande situationen hålls årsmötet den 19 juni kl 10:00 vid dansbanan i Näshagen

Publicerad 2021-02-12

Till dig som berörs av Jehanders bergtäkt. AKUT!!
Det har igår kommit till vår kännedom att Jehanders har gått vidare med processen och skickat in  ansökan samt miljökonsekvensbeskrivning till Mark & miljödomstolen.. 

Synpunkter på ansökan skall vara domstolen tillhanda senast den 15/2. (se Tillståndsansökan och Miljökonsevekvens beskrivning )

Plocka fram den skrivelse du tidigare skickat till kommunen, Uppdatera den och skicka den märkt med ärende nr M8144-20   till   mmd.nacka.avdelning3@dom.se  

Det är också viktigt att bygg och miljönämnden får våra skrivelser så lägg dom som kopia.      Bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Vi vill tacka alla som skickade in störningsrapporter under hösten. Viktigt att vi samlar på oss den informationen så fortsätt att rapportera på länken 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgQPJdoaG8sQg3HzJh0QyM_PfK-T4y4cWORC1UohsL8KklSA/viewform?vc=0&c=0&w=1&gxids=7628

// Mvh Eva-Maria, Birgitta & Lagge

  ingenskithit2020@gmail.com

Publicerad 2020-10-07

Reparation Stora Näshagenvägen 

Tänk på detta vid byggnadsarbete - Arbetsmiljöverket

!Lämna bilen utanför området!

När:

  • Oktober 19 mellan ca 6:30 – 17:00 (OBS: Datum kan ändras med kort varsel pga väder etc)

Vad:

  • Mycket begränsat framkomlighet på hela Stora Näshagenvägen
  • Beläggningsarbetet börja i Näshagen och avslutas i Långvreten. Arbetsfordon kan INTE passeras.
  • Utfart från Näshagen blir omöjligt när arbetet mellan Näshagen och Långvreten pågår
  • In/utfart till området är delvis möjligt via Jädrabyväg -> Jädravägen (vägbommen öppnas) samt Mariedalsvägen -> Jädravägen. 

 

 
Publicerad 2020-08-30

Städdag badplatsen

Lördag den 12 september kl 10.00 har vi städdag vid badplatsen.

Vi planera att göra i ordning badplatsen inför vintern, dvs forsla bort skräp, laga bryggor mm.

Korv o läsk!

vi ses!

Lars

Publicerad 2020-05-20

Ordinarie årstämma Trivselkassan söndagen den 14 juni 2020 klockan 10.00 vid dansbanan i Näshagen

Trivselkassan dagordning 2020

Trivselkassans verksamhetsberättelse 2020

Trivselkassan 2020

Revisionsberättelse trivselkassan 2020

Publicerad 2020-05-18

Samlat information om den nya Kraftledningen

Här hittar ni samlat information om den nya kraftledningen som är planerad i våran område.

Publicerat 2020-04-21

Samlat information om Jehanders utökande täktverksamhet

Här hittar ni samlat information om pågående arbete av arbetsgruppen angående utökandet av täktverskamhet.

Publicerat 2020-04-20

Midsommarfirandet inställt

Arbetsgruppen för 2020 års midsommarfirande har haft möte vid dansbanan lördag 18/4. Där fattades enhälligt beslutat att inställa årets midsommarfirande. Det deltog 10 st familjer vid beslutet. Vid frågor kontakta Trivselkassan.

 
Publicerat 2020-04-10

Information från Näshagens sommarvattenförening

På grund av Covid-19 så skjuter vi på årsmötet för sommarvattenföreningen. Vi återkommer med datum längre fram.

Inga årsavgifter kommer tas ut för 2020, så ni kommer inte få någon räkning hemskickad.

Publicerat 2020-03-22

Årsmöte 16 maj inställt

Styrelsen har i samråd med våra revisorer bestämmt att ställa in årsmötet pga den rådande situationen. Detta innebär följande:

  • styrelsen skickar ut årsberättelsen och årsredovisningen för 2019/2020 vecka 16
  • styrelsen skickar ut en ”handbok” för samfälligheten med sammlat information runt om våran samfällighet vecka 16
  • styrelsen planera årsmötet lördag den 13 juni på dansbanan. Detta datum är dock inte fastspikat och beror hur smittoläget kommer ser ut i juni
  • styrelsen skickar ut kallelsen till årsmötet 3 veckor innan
Publicerat 2019-09-23

Ny vinterväghållare är upphandlat

Avtalet med våran vinterväghållare löpte ut i år och styrelsen fick besked i Juli att entreprenören vill inte förlänga avtalet.

De senaste veckorna har styrelsen jobbat intensivt med att hitta en ny vinterväghållare. Som tidigare gick våran samfällighet ihop med samfälligheter Lövsta, Jädra-Fredhäll, Stentorp, Mariedal och Harstigen för att får bästa möjliga avtalet.

Nu är avtalet klart och en ny entreprenör för vintervägunderhåll upphandlat. Marjons Sköna Trädgård AB kommer att ploga och sanda våra vägar 2019-2021.

De närmaste dagarna uppdatera styrelsen hemsidan med detaljerna om avtalet.