Aktuellt

Publicerat 2019-11-03

Planering för nytt asfaltverk i Jehanders grustäkt

Ett nytt asfaltverk i Jehanders grustäkt är planerad och kommunen har skickat ut brev om ”grannhörande” till några boende i LNSF.

Dock fick bara ett fåtal av berörda brev och brevet saknades relevant information.

Du som bor i Näshagen, hör gärna av dig till kommunen om asfaltverket och begär ut mer information. Kicka också gärna in i de lokala grupper i Facebook för mer information.

Publicerat 2019-09-23

Ny vinterväghållare är upphandlat

Avtalet med våran vinterväghållare löpte ut i år och styrelsen fick besked i Juli att entreprenören vill inte förlänga avtalet.

De senaste veckorna har styrelsen jobbat intensivt med att hitta en ny vinterväghållare. Som tidigare gick våran samfällighet ihop med samfälligheter Lövsta, Jädra-Fredhäll, Stentorp, Mariedal och Harstigen för att får bästa möjliga avtalet.

Nu är avtalet klart och en ny entreprenör för vintervägunderhåll upphandlat. Marjons Sköna Trädgård AB kommer att ploga och sanda våra vägar 2019-2021.

De närmaste dagarna uppdatera styrelsen hemsidan med detaljerna om avtalet.