Aktuellt

Publicerat 2019-08-09

Upphandling av en ny vinterväghållare

Avtalet med våran vinterväghållare löpte ut i år och styrelsen fick besked i Juli att entreprenören vill inte förlänga avtalet. Därför jobbar vi nu för fullt tillsammans med Lövsta, Stentorp, Mariedal och Jädra-Fredhells samfällighet att hitta en ny entreprenör.

Just nu är vi i förhandling med en entreprenör och har tagit kontakt med två yttiligare entreprenörer. Vår ambition är att ingår ett långsiktig sammarbete så att våran samfällighet har en bra underhåll av alla vägar vintertid.

Annonser